Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

99 zł 72.92

Autor: Góral Zbigniew, Prusinowski Piotr,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326495786
Wydanie: 1/2016 Stron: 1480


Inne działy: Kadry i płace 2019, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,Wysyłka

Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu.
W książce przedstawiono zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym m.in. zagadnienia dotyczące:
- obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego,
- ustalania i treści regulaminu ZFŚS,
- relacji między pojęciem działalności socjalnej pracodawcy a definicją kryterium socjalnego,
- sposobów wykazywania kryteriów socjalnych,
- środków ochrony prawnej,
- powstania i zakończenia działalności funduszu.

Rozważania zaprezentowane w książce poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, oraz literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii przedstawiono liczne przykłady i praktyczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu.

Książka dla pracodawców i pracowników działów personalnych, którym ułatwi prowadzenie działalności socjalnej. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz bogate orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje również praktyków prawa pracy, w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów.
Stan prawny: 30 listopada 2015 rok