Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego

Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego

Brak

Autor: Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788376014333
Wydanie: 2/2009 Stron: 560


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Fundacje i stowarzyszenia,Wysyłka

Intencją niniejszego opracowania jest ułatwienie spółkom prawa handlowego ustalenia ich zakładowych planów kont, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości oraz uwzględniających przepisy kodeksu spółek handlowych - przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy. Autorzy opracowali wykaz powiązań kont syntetycznych z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno w wersji kalkulacyjnej, jak i porównawczej. Książka Plan kont z komentarzem handel, produkcja, usługi ta to istotne ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i korzystaniu z opcji automatycznego generowania bilansu oraz rachunku zysków i strat przy zastosowaniu programów finansowo-księgowych. Wykorzystanie publikacji pozwoli na łatwe dostosowanie zasad (polityki rachunkowości) w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego do znowelizowanych przepisów księgowych i podatkowych.