Zamknięcie roku 2016 w jednostkach sektora publicznego

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956768
Książka z zamknięciA roku 2016 obowiązkowa w każdej jsfp. Inwentaryzacja, naliczenie odsetek, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko część z czynności, które księgowi rozliczający jednostki samorzą ...

Cena w prawoo.pl:
110.20 zł
147 zł


Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326969072
Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokume ...

Cena w prawoo.pl:
110.10 zł
147 zł


Zamknięcie roku 2017 obowiązki podatkowe i rachunkowe

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326969201
Zamknięcie roku 2017 kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końcem roku. To przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak postępować z ewidencjami, księgami i dokumentami. Wszystko omówione na praktycznych przykładach. Z ksi ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Zdzisław Fedak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363251048
W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom: \r\n-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne re ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326930287
W lekturze zostały zebrane i omówione obowiązki dyrektora szkoły, których musi dopełnić w czerwcu i lipcu. Na podstawie przykładów z praktyki szkolnej książka omawia wśród innymi metody unikania błędów w ocenianiu i klasyfikacji, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość

Zdzisław Fedak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363251048
Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone:\r\n - roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reg ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2014 w instytucjach kultury

Skrzypska
Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362452446
wraz z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych instytucji kultury. Książka dostępna w sprzedaży od 17 listopada 2014 roku. Książka\r\nw praktyczny sposób przybliża zasady dotyczące zamknięcia ksiąg ra ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 otwarcie roku 2014

Iwaniec Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362723782
Książka zawiera przykłady i schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia. Do opracowania dołączone zostały również pisma Ministerstwa Finansów, GKO i RIO, których znajomość przy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 w jednostach sektora publicznego

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2013 | Isbn
Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą ustalić termin wp ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 w firmie Obowiązki podatkowe i rachunkowe


Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2013 | Isbn
Zamknięcie roku przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe wymaga odpowiedniego sporządzenia danych porównawczych, rozliczenia różnic kursowych, wyceny zapasu produktów, przyporządkowania kosztów. Należy sporządzić też remanent. P ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł