Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363251048
W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom: \r\n-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne re ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326930287
W lekturze pozostały zebrane i omówione obowiązki dyrektora szkoły, jakich musi dopełnić w czerwcu i lipcu. Na podstawie przykładów z praktyki szkolnej lektura omawia między innymi sposoby unikania błędów w ocenianiu i klasyfikacji, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363251048
Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone:\r\n - roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reg ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2014 w instytucjach kultury

Skrzypska
Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362452446
wraz z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych instytucji kultury. Książka dostępna w sprzedaży od 17 listopada 2014 roku. Książka\r\nw praktyczny sposób przybliża zasady dotyczące zamknięcia ksiąg ra ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 otwarcie roku 2014

Iwaniec Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362723782
Książka zawiera przykłady i schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia. Do opracowania dołączone zostały również pisma Ministerstwa Finansów, GKO i RIO, których znajomość przy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 w jednostach sektora publicznego

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2013 | Isbn
Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą ustalić termin wp ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 w firmie Obowiązki podatkowe i rachunkowe


Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2013 | Isbn
Zamknięcie roku przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe wymaga odpowiedniego sporządzenia danych porównawczych, rozliczenia różnic kursowych, wyceny zapasu produktów, przyporządkowania kosztów. Należy sporządzić też remanent. P ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2012 Rahunkowość

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363251048
Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone:\r\n - roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reg ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultury

Magdziarz Grzegorz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie /2016 | Isbn 9788326942679
Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu wykonanie wszystkich prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego - począwszy od prawidłowego sporządzenia inwentaryzacji na koniec roku, a skończywsz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2016 w księgach instytucji kultury Praktyczna instrukcja

Magdziarz Grzegorz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326954856
Praktyczna instrukcja wskazuje, na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz ustalenia prawidłowego wyniku finansowego instytucji kultury. Podpowiadamy także, w jaki sposób długo należy p ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł