Sprawozdanie finansowe 2014 program komputerowy

Helin Andre, Bernaziuk Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn CD904
Profesjonalny program komputerowy z Sprawozdania finansowego 2014 przygotowany przez specjalistów biegłych rewidentów BDO ułatwi szybkie, popraw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363251048
W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326930287
W publikacji pozostały zebrane i omówione obowiązki dyrektora szkoły, których musi napełnić w czerwcu i lipcu. Na podstawie przykładów z praktyki szkolnej l ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Podstawy rachunkowości Sprawozdanie finansowe Zasady Etyka


Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788376416595
W prezentowanym podręczniku zawarto m.in. treści merytoryczne odpowiadające rachunkowości – przedmiotowi realizowanemu na pierwszym roku studiów ekonomicznych ...

Cena w prawoo.pl:
47.49 zł
59 zł


Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363251048
Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane op ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdanie finansowe za 2013 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788378041733
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.\r\nRup Wojciech, doświadczony praktyk omawia proce ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2014 w instytucjach kultury

Skrzypska
Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362452446
wraz z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych instytucji kultury. Książka dostępna w sprzedaży od 17 listopada 2014 roku. Ks ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 otwarcie roku 2014

Iwaniec Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362723782
Książka zawiera przykłady i schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia. Do opracowania dołączone zosta ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdanie finansowe 2013 program komputerowy

Helin Andre, Bernaziuk Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn CD904
Profesjonalny program komputerowy z Sprawozdania finansowego 2013 przygotowany przez specjalistów biegłych rewidentów BDO ułatwi szybkie, popraw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2013 w jednostach sektora publicznego

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2013 | Isbn
Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związ ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł