Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy

Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy

Brak

Autor: Wacława Starzyńska, Justyna Wiktorowicz,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Isbn: 9788375257441
Wydanie: 1/2012 Stron: 308


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Monografia, którą oddajemy w ręce Czytelników, stanowi efekt badań przeprowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu pt. Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy (NN 112 128336), finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu była ocena oddziaływania zamówień publicznych na innowacyjność przedsiębiorstw uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt realizowany był w okresie kwiecień 2009 r. – październik 2011 r. Cząstkowe wyniki badania prezentowane były przez Autorów w trakcie konferencji zagranicznych i krajowych, a także w formie artykułów publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Niniejsza monografia, stanowiąca syntezę przeprowadzonych badań i analiz, została podzielona na trzy zasadnicze części, poprzedzone prezentacją metodyki badania.