Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

 

189 zł 136.63Wysyłka

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragmenty orzeczeń sądów w ujęciu tematycznym, opatrując je dodatkowo komentarzem.
Orzeczenia zostały podzielone na poszczególne zagadnienia i instytucje w celu nadania im uniwersalnego charakteru, tak aby zawarte w nich spostrzeżenia nie traciły na aktualności w związku z wciąż zmieniającym się stanem prawnym. Ponadto układ orzeczeń pozwala w łatwy sposób odnaleźć dane zagadnienie i kompleksowo się z nim zapoznać.
Książka Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych prezentuje teksty wyroków sądów okręgowych, które nie są łatwo i powszechnie dostępne dla zainteresowanych. Znaczna ich część nie została opublikowana ani w wersji książkowej, ani w systemach informacji prawnej czy innych publikatorach.