Zapobieganie błędom medycznym w praktyce

Zapobieganie błędom medycznym w praktyce

 

129 zł 96.62

Autor: Monika Sadowska, Poradniki ABC Zdrowie,
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis Univeristy
Isbn: 9788381600767
Wydanie: 1/2018 Stron: 284


Inne działy: Socjologia i psychologia, Prawo karne 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

Zapobieganie błędom medycznym w praktyce. Stan prawny: 15 listopada 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16.08.2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018, poz. 1756) wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. W publikacji dokonano próby zdefiniowania błędu medycznego oraz przedstawiono zasady odpowiedzialności prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w sytuacji wystąpienia szkody na osobie pacjenta. Omówiono przyczyny powstawania błędów medycznych oraz sposób ich eliminowania tak, aby ryzyko powstania błędów w opiece medycznej ograniczyć do minimum. Opracowanie zawiera wskazówki dotyczące m.in.:
- sposobu postępowania podczas realizowania procedur medycznych,
- zasad, które należy przestrzegać, aby nie naruszać autonomii pacjenta,
- komunikacji z pacjentem i członkami zespołu terapeutycznego zapewniającej bezpieczną z perspektywy prawa opiekę zdrowotną.

Poruszono także kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego - w tym informowanie o zaistnieniu błędu, reagowanie na skargi pacjentów oraz mediację w sporach medycznych. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16.08.2018 r. określającego standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.