Zapowiedzi książek, komentarzy, kodeksów z prawa, ekonomii na 2018 rok


Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381288934
Komentarze Kodeksowe, Andrzej Marian Świątkowski,
Wydawnictwo C.H.Beck
Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kom


Cena w prawoo.pl:
305.68 zł
369 zł

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian
Meritum Prawo Oświatowe

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381249188
Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski,
Wolters Kluwer Polska
Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących prob


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Meritum Prawo Oświatowe
Kalendarz BHP 2019 ODDK

Wydanie 1/2019 | Isbn KAL1281
Bogdan Rączkowski,
Wydawnictwo ODDK
Kalendarz dla pracowników BHP na 2019 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów pra


Cena w prawoo.pl:
43.67 zł
49.2 zł

Zapowiedź książki Kalendarz BHP 2019 ODDK
Wycena nieruchomości Komentarz

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381247351
Jerzy Dydenko, Tomasz Telega,
Wolters Kluwer Polska
Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości. Trwają prace w Sejmie nad ustawą o użytkowaniu wieczystym, musim


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Wycena nieruchomości Komentarz
Kodeks karny Komentarz Stefański

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788325591526
Komentarze Kodeksowe, Ryszard Stefański, Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski Downarowicz, Violetta Konarska Wrzosek, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka Michalska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks karny. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny


Cena w prawoo.pl:
299.59 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks karny Komentarz Stefański
Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Wydanie 1/2019 | Isbn KAL1282
Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska,
Wydawnictwo ODDK
Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalend


Cena w prawoo.pl:
50.39 zł
55.35 zł

Zapowiedź książki Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581035
Dagmara Kafar, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) przyjęta przez Sejm 5.7.2018


Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
139 zł

Zapowiedź książki Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Wydanie 24/2018 | Isbn 9788363251212
Zdzisław Fedak,
Wydawnictwo Rachunkowość
Planowana data wysyłki książki o zamknięciu roku to 01.11.2018 roku. Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze


Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
189 zł

Zapowiedź książki Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285858
Vademecum specjalisty, Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Frydrych Depka, Krzysztof Hudzik, Magdalena Jastrowicz Sury,
Wydawnictwo C.H.Beck
Jedyna na rynku publikacja omawiająca kompleksowo zagadnienia, którymi zajmuje się Sekretarz, w tym: przepisy związane z organizacją wyborów samorządowych (najnows


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381288019
Jakub Stelina, Studia Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
W książce w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: -


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska

Wydanie 22/2018 | Isbn 9788381289313
Edycja Sędziowska, Twoje Prawo,
Wydawnictwo C.H.Beck
Seria stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisó


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska
Umowa o roboty budowlane Okolski

Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381580441
Dariusz Okolski, Nieruchomości,
Wydawnictwo C.H.Beck
Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu b


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Umowa o roboty budowlane Okolski
Zbiór cywilny Plus

Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381600521
,
Wolters Kluwer Polska
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo wła


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Zbiór cywilny Plus
Prawa człowieka

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381601092
Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek,
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonaln


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawa człowieka
Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611727
Grzegorz Leśniewski, Kamila Koszewicz, Agata Cisowska, Mateusz Borkiewicz, Andrzej Boboli, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji,
Wydawnictwo Presscom
Autorzy omawiają obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych oraz ich trwałym usunięciem lub zniszczeniem. Opisują


Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
148 zł

Zapowiedź książki Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
Spółka publiczna a spółka akcyjna. Analiza typologiczna

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286411
Marcin Glicz, Monografie Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na el


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Spółka publiczna a spółka akcyjna. Analiza typologiczna
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248235
Justyna Hanna Bauta Szostak, Rafał Kran,
Wolters Kluwer Polska
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości i podatek od nieruchomości komercyjnych. Książka w praktyczny sposób omawia najw


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej
Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381286619
Krzysztof Walczak, Marcin Wojewódka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki po


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis
Zbiór Karny PLUS

Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381600491
,
Wolters Kluwer Polska
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowani


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Zbiór Karny PLUS
Specustawa mieszkaniowa komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325514242
Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Specustawa mieszkaniowa komentarz