Zapowiedzi książek, komentarzy, kodeksów z prawa, ekonomii na 2018 rok


Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381582162
Grzegorz Kubalski, Monika Małowiecka, Ustawy w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286220
Podatki w praktyce, Dariusz Zalewski,
Wydawnictwo C.H.Beck
Książka Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życ


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Wydanie 37/2018 | Isbn 9788381581905
Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 201


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks cywilny Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

Wydanie 27/2018 | Isbn 9788381581929
Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa.


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Wydanie 29/2018 | Isbn 9788381581936
Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa
Kodeks karny Edycja Sądowa

Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381581912
Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks karny Edycja Sądowa
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287449
Marcin Wojewódka, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszech


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz
Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581127
Komentarze Becka, Paweł Drembkowski,
Wydawnictwo C.H.Beck
Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 99


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580830
Komentarze Linia orzecznicza, Paweł Czarnecki, Piotr Grzebyk, Anna Reda Ciszewska, Barbara Surdykowska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Wydanie 8/2019 | Isbn 9788381581028
Henryk Dzwonkowski, Podatkowe Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Planowany termin wydania komentarz do ordynacji podatkowej na 2019 rok to \r\n31 grudnia 2018 roku. Najnowsze wydanie Komentarza Ordynacja Podatkowa 2019 zostało uak


Cena w prawoo.pl:
331.69 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365887610
Infor,
Infor
Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami
PKPIR 2019

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365887931
Poradnik Gazety Prawnej 2019,
Infor
Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W publikacji omówiono:- rozliczanie przychodów w pkpir (m.i


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki PKPIR 2019
PIT-y i ulgi podatkowe 2018

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365887894
Poradnik Gazety Prawnej 2019,
Infor
Komplet informacji, jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2018 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki PIT-y i ulgi podatkowe 2018
PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365887917
Poradnik Gazety Prawnej 2019,
Infor
Publikacja ta zawiera:- ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku do


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1
VAT 2019 Podatki część 2

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365887979
Poradnik Gazety Prawnej 2019,
Infor
Publikacja ta zawiera:- ujednolicony tekst ustawy o VAT,- komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,- komentarz do zmian w ustawie o VAT wpr


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki VAT 2019 Podatki część 2
Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365887955
Poradnik Gazety Prawnej 2019,
Infor
Publikacja ta zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:- Ordynację podatkową,- ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581615
Sebastian Kowalski, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Podatki w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581189
Paweł Łabuz, Tomasz Safijański, Waldemar Zubrzycki, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), któr


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz
Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381289641
Kinga Flaga Gieruszyńska, Wzory Pism Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581295
Łukasz Węgrzynowski, Krótkie Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o z


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz