Zapowiedzi książek, komentarzy, kodeksów z prawa, ekonomii na 2018 rok


Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381288293
Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 czerwca 2018 roku


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa
Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 35/2018 | Isbn 9788381288286
Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 czerwca 2018 roku Pu


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks karny 2018 Edycja sądowa
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285957
Piotr Walczak, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na


Cena w prawoo.pl:
133.19 zł
169 zł

Zapowiedź książki Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381288941
Zygmunt Niewiadomski, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestr


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280495
Grzegorz Abgarowicz, Artur Prasal, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247634
Monika Augustyniak,
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszc


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285407
Stefan Jaworski, Komentarze Linia orzecznicza,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian
Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286114
Barbara Namysłowska Gabrysiak,
Wydawnictwo C.H.Beck
Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie jak prawo – zar


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego
Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289016
Andrzej Bielski, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Skala zadłużenia najemców


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD
Organizacja wyborów samorządowych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289740
Grzegorz Gąsior, Tomasz Gąsior, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Organizacja wyborów samorządowych. Publikacja przedstawienia obowiązki jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów samorządowych, w tym przed podm


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Organizacja wyborów samorządowych
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381284622
Anna Hernandez Połczyńska, Zdzisław Kędzia, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz. Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi komentarz na świecie do Międzynarodowego Pa


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282246
Marzena Czarnecka, Monografie Ekonomiczne,
Wydawnictwo C.H.Beck
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej
RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248013
Janusz Żołyński,
Wolters Kluwer Polska
Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, wywodzące się z konstytucyjnej ochrony prywatności i przysługujące każd


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia
Prawo wodne praktyczny przewodnik

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247016
Bartosz Rakoczy,
Wolters Kluwer Polska
Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, k


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo wodne praktyczny przewodnik
Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244558
Marek Salamonowicz,
Wolters Kluwer Polska
Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe. Z publikacji dowiesz się, jakie są cechy umowy o prace badawczo-rozwojowe, a także jaki może być jej zak


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe
Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246101
Katarzyna Bilewska,
Wolters Kluwer Polska
Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. W publikacji zaprezentowano organizację spółek kapitało


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej
Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246590
Bartosz Rakoczy,
Wolters Kluwer Polska
Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim. W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwa


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
Znakowanie prezentacja reklama żywności Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381241458
Agnieszka Szymecka Wesołowska, Katarzyna Jędrych, Paulina Szczypkowska,
Wolters Kluwer Polska
Znakowanie prezentacja reklama żywności Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje s


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Znakowanie prezentacja reklama żywności Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
Wiktymologia Bieńkowska

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247313
Ewa Bieńkowska,
Wolters Kluwer Polska
Obszerne kompendium zawierające kompletną analizę zagadnień będących przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno celom dydaktycznym, naukowym,


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Wiktymologia Bieńkowska