Zarys prawa prywatnego Część ogólna

Zarys prawa prywatnego Część ogólna

 

79 zł 61.59

Autor: Andrzej Bierć, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248563
Wydanie: 3/2018 Stron: 1020


Inne działy: Prawo międzynarodowe publiczne 2019, Prawo prywatne 2019, Prawo unii europejskiej 2019, Stosunki międzynarodowe,



Wysyłka

Książka Zarys prawa prywatnego Część ogólna, obejmuje materię części ogólnej kodeksu cywilnego na szerokim tle prawa europejskiego, zostało uzupełnione o najnowsze tendencje legislacyjne, zwłaszcza w zakresie:

- ochrony danych osobowych,
- podpisu elektronicznego,
- przedawnienia roszczeń majątkowych w obrocie konsumenckim.
Oprócz tego ksiązka Zarys prawa prywatnego Część ogólna przedstawia ewolucję prawa prywatnego, to przywołał także dorobek doktryny i judykatury, które miały niebagatelny wpływ na kształtowanie się tej dziedziny prawa. W publikacji zostały zamieszczone schematy.