Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

149 zł 113.41

Autor: Marcin Borkowski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249775
Wydanie: 1/2018 Stron: 472
Wysyłka

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Publikacja zwraca uwagę na praktyczne aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnia zasady związane z funkcjonowaniem zarządu - jako organu osoby prawnej. Autor stara się rozwiać wątpliwości interpretacyjne występujące na styku stosowania przepisów kodeksu spółek handlowych oraz przepisów zawartych w innych aktach prawnych, w tym w kodeksie cywilnym. Odnosi się to w szczególności do praktycznych aspektów współdziałania członków zarządu z prokurentem przy reprezentowaniu spółki z o.o. W opracowaniu wskazuje się na dopuszczalne sposoby interpretacji oraz stosowania przepisów odnoszących się do zarządu spółki z o.o.