Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia

Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia Zintegrowane inwestycje terytorialne na tle konstytucyjnej koncepcji samorządu terytorialnego w Polsce

 

129 zł 102.81

Autor: Maciej Pisz,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248372
Wydanie: 1/2018 Stron: 304


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja jest pierwszym tak obszernym opracowaniem ujmującym problematykę zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) jako mechanizmu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu i realizowaniu części inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej, wprowadzonego w ramach polityki spójności.