Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor Dodruk książki

 

189 zł 140.69 Bestseller

Autor: Michael Armstrong, Stephen Taylor,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326481628
Wydanie: 6/2016 Stron: 948


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie, zaangażowanie pracowników, polityka kadrowa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki organizacji.

Nowe wydanie tego dzieła uzupełniono o następujące zagadnienia:

- międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
- wynagradzanie specjalnych grup pracowników,
- wyniki nowych projektów badawczych ukazujących funkcjonowanie ZZL w praktyce.

W każdym rozdziale wyszczególniono kluczowe pojęcia i terminy z zakresu ZZL oraz sformułowano pytania pozwalające zarówno studentom, jak i praktykom zweryfikować zdobytą wiedzę.