Zarządzenie zastępcze wojewody

Zarządzenie zastępcze wojewody Kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody

 

99 zł 79.69

Autor: Katarzyna Borówka,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247108
Wydanie: 1/2018 Stron: 460


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo administracyjne 2019,Wysyłka

Celem publikacji jest kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody jako środka nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia związane z tą instytucją:
- geneza i ewolucja zarządzenia zastępczego;
- uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody;
- wyodrębnienie konstrukcji prawnej zarządzenia zastępczego, w tym w szczególności ustalenie charakteru i skutków prawnych zastosowania instytucji;
- odpowiedzialność wojewody za realizację kompetencji nadzorczych;
- sądowa kontrola zarządzenia zastępczego.

W obowiązującym stanie prawnym przedmiotem zarządzenia zastępczego wojewody może być:
- stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego jednostek samorządu terytorialnego oraz wójta;
- odwołanie ze stanowiska osoby pełniącej funkcję w jednostkach samorządu terytorialnego lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym;
- odwołanie ze stanowiska osoby pełniącej funkcję w związku metropolitalnym lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym przez to zrzeszenie;
- sporządzenie lub zmiana planu miejscowego;
- wprowadzenie obszaru udokumentowanego złoża kopalin lub kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium;
- nadanie nazwy ulicy, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej.

Książka przeznaczona jest m.in. dla pracowników urzędów wojewódzkich, a także pozostałych jednostek samorządu terytorialnego i związków metropolitalnych. Dodatkowo książka stanowi przydatne narzędzie pracy dla sędziów sądów administracyjnych oraz profesjonalnych pełnomocników. Może także zainteresować przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.