Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym

Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym zagadnienia podstawowe

 

119 zł 85.31

Autor: Pilich,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326435003
Wydanie: 1/2015 Stron: 552


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, VAT komentarz 2018, Podatek dochodowy komentarz 2018,Wysyłka

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie tematyki obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Książka opisuje strukturę norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego wskazujących prawo ojczyste, umożliwia rozwiązanie problemów zmiany obywatelstwa jako elementu decydującego o właściwości prawa np. w sprawach spadkowych czy małżeńskich, ułatwia rozstrzyganie o właściwym prawie ojczystym w razie tzw. wielopaństwowości, poddaje analizie zagadnienie ustalenia łącznika obywatelstwa. W opracowaniu zawarto krytyczną analizę dorobku doktryny oraz orzeczeń polskich, zagranicznych i europejskich z zakresu obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Jest to istotna pozycja literatury z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego o walorach nie tylko naukowych, lecz także praktycznych.