Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

 

119 zł 87.47

Autor: Anna Reda Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak ,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242349
Wydanie: 1/2017 Stron: 220


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych. W komentarzu autorki omówiły m.in. zmiany, które dotyczą:

- ograniczenia okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy może pracować dla jednego pracodawcy,
- wprowadzenia większej ochrony pracownic w ciąży,
- zasad wypłacania wynagrodzenia urlopowego.

W komentarzu oprócz szczegółowego omówienia przepisów komentowanej ustawy przywołano także dorobek doktryny i judykatury na temat pracowników tymczasowych z ostatnich lat.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz będzie pomocny dla pracowników działów HR, agencji pracy tymczasowej oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się doradztwem z zakresu prawa pracy.