Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Zapowiedź książki Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Autor: Andrzej Zieliński, Prawo Sądowe,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289672
Wydanie: 2/2018 Stron: 520


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji oraz wzory pism procesowych. Ponadto w kolejnym 2. wydaniu publikacji uwzględniono najnowszą doktrynę, orzecznictwo oraz zmiany legislacyjne. W książce dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309)