Zbiór karny PLUS 2019

Zbiór karny PLUS 2019

Brak

Autor: Wolters Kluwer,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381246682
Wydanie: 11/2018 Stron: 1604


Inne działy: Kodeks wyborczy, Kodeks pracy komentarz 2019, Nieruchomości poradniki, Kodeks spółek handlowych 2019,Wysyłka

Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 11) KODEKS KARNY
- od 19 stycznia 2018 r. – Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 20)
- od 1 marca 2018 r. – ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw poz. 305 ze zm.)
- od 19 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (Dziennik Ustaw poz. 663) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
- od 27 stycznia 2018 r. – ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 106 ze zm.)
- od 1 lutego 2018 r. – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 138 ze zm.)
- od 8 lutego 2018 r. – ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 201)
- od 3 kwietnia 2018 r. – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 5)
- od 20 maja 2018 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk sejmowy nr 1972;
oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
- od 23 czerwca 2019 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dziennik Ustaw poz. 2405) KODEKS KARNY WYKONAWCZY
- od 8 lutego 2018 r. – ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 201)
- od 30 marca 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dziennik Ustaw poz. 652) Kodeks karny skarbowy
- od 8 lutego 2018 r. – ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 201) KODEKS WYKROCZEŃ
- od 22 lutego 2018 r. – ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dziennik Ustaw poz. 317)
- od 26 marca 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dziennik Ustaw poz. 618)
- od 1 lipca 2018 r. – ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw poz. 2361 ze zm.)
- od 11 lipca 2019 r. – ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 79)
- od 18 kwietnia 2026 r.– ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1634).