Zbiór zadań z rachunkowości bankowej Pawlak

Zbiór zadań z rachunkowości bankowej Pawlak

Brak

Autor: Pawlak Anna,
WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Isbn: 9788372053251
Wydanie: 2/2014 Stron: 326


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka zawiera praktyczne przykłady dotyczące zagadnień rachunkowości banków. W drugim wydaniu podręcznika uwzględniono wymogi znowelizowanej ustawy o rachunkowości MSR, ustawy Prawo bankowe oraz bieżących ustaw podatkowych. W podręczniku zaprezentowano ewidencję z zakresu:
- obrotu gotówkowego;
- depozytów
- kredytów
- papierów wartościowych
- rozrachunków międzybankowych i międzyoddziałowych
- aktywów trwałych
- kapitałów własnych
- kosztów i przychodów
- sprawozdawczości banków.

Na początku każdego rozdziału zamieszczone są schematy ewidencyjne, ułatwiające zrozumienie problematyki. Do omówionych zagadnień dołączono zadania do samodzielnego rozwiązania.