Zbiorowe prawo zatrudnienia

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Zapowiedź książki Zbiorowe prawo zatrudnienia

Autor: Jakub Stelina, Walerian Sanetra, Michał Brodecki, Justyna Świątek Rudoman, Krzysztof Hus, Dagmara Skupień, Michał Szypniewski, Paweł Nowik, Marcin Zieleniecki, Piotr Grzebyk, Wioletta Witoszko, Ludwik Florek, Alina Wypych Żywicka, Bogusław Cudowski, Michał Skąpski, Iwona Sierocka, Katarzyna Sakowska, Jakub Szmit,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246521
Wydanie: 1/2018 Stron: 384


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono najbardziej aktualne stanowisko w kluczowych zagadnieniach dotyczących zbiorowego prawa zatrudnienia, wynikające m.in. z zaleceń wydanych przez Komitet Wolności Związkowych, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. o sygn. TK K 1/13, a także prac nowo powstałej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Zostały omówione m.in. takie zagadnienia jak:

- zakres podmiotowy gwarancji wolności związkowej,
- uprawnienia i relacje pomiędzy poszczególnymi przedstawicielstwami osób zatrudnionych,
- zadania ruchu związkowego oraz możliwe rozwiązania co do sposobu reprezentacji zbiorowej osób zatrudnionych,
- pojęcie zatrudnienia niepracowniczego,
- pozycja osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym w projektach kodeksu zbiorowego prawa pracy.
Książka w sposób szeroki i wielowątkowy ukazuje problematykę zbiorowego zatrudnienia, łącząc teoretyczne podstawy z praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

Wartością dodaną niniejszej publikacji jest wyjątkowy skład autorski, którzy tworzą wykładowcy z różnych ośrodków naukowych, a także członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, w tym jej Przewodniczący, oraz Przewodniczący Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.