ZFŚS 2017 Komentarz

ZFŚS 2017 Komentarz

Brak

Autor: Pigulski Mariusz,
Infor
Isbn: 9788365789211
Wydanie: 1/2017 Stron: 110


Inne działy: Kadry i płace 2019, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,Wysyłka

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowiązków pracodawców wynikających z prowadzenia działalności socjalnej wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne wyjaśnienia dotyczące rezygnacji z zfśs lub ze świadczenia urlopowego, które zaprezentowano w książce, zostały potwierdzone przytoczonym w niej pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 lutego 2017 r. Publikację wzbogacono o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one przedstawione w formie pytań i odpowiedzi jako odrębna od komentarza część książki. Jest to obowiązkowa lektura zarówno dla podmiotów prowadzących działalność socjalną, w jaki sposób i beneficjentów świadczeń pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.