Znakowanie prezentacja reklama żywności Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Znakowanie prezentacja reklama żywności Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 Obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się znakowaniem, prezentacją i reklamą środków spożywczych

 

199 zł 149.05 Bestseller

Autor: Agnieszka Szymecka Wesołowska, Katarzyna Jędrych, Paulina Szczypkowska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381241458
Wydanie: 1/2018 Stron: 556


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Znakowanie prezentacja reklama żywności Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się znakowaniem, prezentacją i reklamą środków spożywczych. Książka Komentuje przepisy podstawowego w tym zakresie aktu prawnego: rozporządzenia nr 1169/2011, zawiera także wiele odniesień do innych – krajowych i unijnych – unormowań regulujących ten obszar. Znalazły się w niej objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych opatrzone praktycznymi przykładami, orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, a zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wytycznymi inspekcji kontrolnych, jak również opiniami polskiej i zagranicznej doktryny. Autorki zawodowo zajmują się doradztwem w zakresie prawa żywnościowego. Wspierają przedsiębiorców działających na rynku spożywczym, śledzą aktualne zmiany, interpretacje organów administracyjnych i praktyczne trudności przedsiębiorców dotyczące stosowania przepisów regulujących produkcję oraz dystrybucję żywności. Mają wieloletnie doświadczenie praktyczne w tym zakresie, poparte odpowiednim warsztatem naukowym. Komentarz jest przeznaczony zarówno dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (producentów, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców żywności), jak i dla organów państwowych zajmujących się kontrolą żywności i ochroną konsumentów. Książka powinna też być pomocna dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych, agencji reklamowych, a nawet konsumentów zainteresowanych obowiązkami, jakie powinni realizować przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzanie żywności do obrotu.