Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa

 

59 zł 45.35

Autor: Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325598747
Wydanie: 12/2017 Stron: 424


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Podręcznik Zobowiązania – cześć szczegółowa omawia m.in.:

umowy regulujące przeniesienie praw,
umowy regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług,
umowy dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelności,
umowy o funkcji alimentacyjnej,
umowę ubezpieczenia, umowę spółki.
Dwunaste wydanie uwzględnia zmiany stanu prawnego dotyczące m.in. umowy sprzedaży, pożyczki, umowy rachunku bankowego, ubezpieczeń gospodarczych oraz gier hazardowych. Zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę.
W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, ze wskazaniem poglądów piśmiennictwa i judykatury. W niniejszej aktualizacji podręcznika zostały uwzględnione zmiany ustawowe, jakie nastąpiły w okresie dwóch lat od jego ostatniego wydania. Dotyczy to m.in. nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego regulujących formę czynności prawnych, zmian w Prawie bankowym odnoszących się do umów rachunku bankowego, nowych unormowań wprowadzonych w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i w przepisach ustawy o grach hazardowych. Ponadto, uzupełniono informacje w zakresie literatury i orzecznictwa. Zważywszy na tematykę książki i aktualność prezentowanego materiału, może ona zainteresować również praktykę prawniczą.