Zobowiązania Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280587
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 2117Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjal ...

Cena w prawoo.pl:
48.29 zł
59 zł


Zobowiązania część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 12/2017 | Isbn 9788325598747
Podręcznik Zobowiązania – cześć szczegółowa omawia m.in.:umowy regulujące przeniesienie praw,umowy regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług,umowy dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytel ...

Cena w prawoo.pl:
48.85 zł
59 zł


Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 12/2016 | Isbn 9788325588403
Podręcznik prawniczy o zobowiązaniach obejmuje tematykę uregulowana przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą naprawienia szkody,\r\nświadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych oraz bezp ...

Cena w prawoo.pl:
49.44 zł
59 zł


Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski

Wojciech Kocot, Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skow
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381240079
Kontynuacja wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów ...

Cena w prawoo.pl:
55.19 zł
69 zł


Kodeks cywilny komentarz zobowiązania Gudowski

Teresa Bielska Sobkowicz, Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Przemysław Drapała, Jacek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381072809
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks cywilny komentarz zobowiązania Gudowski

Zobowiązania część ogólna Brzozowski

Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska Bocian
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380925984
Podręcznik z części ogólnej zobowiązań jest przeznaczony dla słuchaczy studiów prawniczych, którzy kontynuują naukę prawa cywilnego. Będzie stanowił także pomoc dla praktyków obrotu cywilnoprawnego. Podręcznik Zobowiązania ...

Cena w prawoo.pl:
51.63 zł
65 zł


Zobowiązania Skrypty Becka Mróz

Teresa Mróz, Urszula Drozdowska, Piotr Konik, Maciej Pannert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325584771
Książka o zobowiązaniach obejmuje problematykę zawartą w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, a także w zespole norm prawnych dotyczących klasycznie pojmowanego prawa zobowiązań (przede wszystkim w ustawach z zakresu tzw. prawa konsumen ...

Cena w prawoo.pl:
56.23 zł
69 zł


Kodeks cywilny zobowiązania część ogólna Tom 3 Komentarz

Kidyba Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326432743
W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy art. 353-534 kodeksu cywilnego dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Sformułowane zostały tam podstawowe normy prawa zobowiązań, do których należy zaliczyć za ...

Cena w prawoo.pl:
148.00 zł
199 zł


Prawo Cywilne Last Minute zobowiązania spadki

Alicja Maciejowska, Michał Kiełb, Sebastian Pietrzyk, Anna Gólska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788365101686
Książka umożliwia szybie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje, które przedstawione są w niezwykle przejrzystej formie, z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, z licznymi przykładami wziętymi z ...

Cena w prawoo.pl:
18.74 zł
19.9 zł


Prawo cywilne Zobowiązania i spadki

Ciszewski Jerzy, Stępień Sporek Anna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788326496363
Podręcznik stanowi opracowanie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowiedziach. Przyjęta przez autorów forma publikacji spowodowała konieczność wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w trze ...

Cena w prawoo.pl:
50.88 zł
59 zł