Źródła finansowania NGO

Źródła finansowania NGO

 

147 zł 110.10

Autor: Liżewski Sławomir,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326964152
Wydanie: 1/2017 Stron: 247


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Podatek dochodowy komentarz 2018, Fundacje i stowarzyszenia,Wysyłka

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jej celem jest ukazanie zasad i warunków korzystania z poszczególnych źródeł oraz rozliczania otrzymanych środków.