Teksty ustaw na 2018 rok wyd. Wolters

Polecamy książki Wyd. Wolters na 2018 rok w tym: Prawo budowlane, Konstytucja biznesu, Prawo zamówień publicznych, Prawo nieruchomości, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego. Zbiory

Seria z paragrafem


Kodeks postępowania administracyjnego Twoje Prawo

Twoje Prawo, Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 35/2018 | Isbn 9788381288361
Stan prawny: 1 września 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 25.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) Seria \"Twoje Prawo\" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...

Cena w prawoo.pl:
11.50 zł
12.9 zł


Kodeks karny Twoje Prawo

Twoje Prawo, Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 50/2018 | Isbn 9788381288347
Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...

Cena w prawoo.pl:
11.50 zł
12.9 zł


Kodeks karny wykonawczy Twoje Prawo

Twoje Prawo, Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 30/2018 | Isbn 9788381288415
Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...

Cena w prawoo.pl:
13.75 zł
14.9 zł


Kodeks cywilny

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381600460
Stan prawny na: 10.08.2018 r. W 7. wydaniu przepisów uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, - z 5 lipca 2018 r. o zarządzie ...

Cena w prawoo.pl:
15.72 zł
16 zł


Kodeks postępowania cywilnego

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381600514
Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Cena w prawoo.pl:
17.57 zł
17.9 zł


Kodeks postępowania karnego

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381600453
Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 26 stycznia 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej, - z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, ...

Cena w prawoo.pl:
15.72 zł
16 zł


Prawo karne Zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 52/2018 | Isbn 9788381248853
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podm ...

Cena w prawoo.pl:
53.75 zł
69 zł


Kodeks karny

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381600446
Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, - z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niek ...

Cena w prawoo.pl:
11.69 zł
11.9 zł


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381600507
W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:- wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r., SK 18/17, oraz – ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o ...

Cena w prawoo.pl:
9.73 zł
9.9 zł


Prawo cywilne Przepisy 2018

Kaszok Agnieszka
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365721723
Przepisy 2018 Prawo cywilne – zawiera jednolite teksty ustaw:- Kodeks cywilny — Kodeks rodzinny i opiekuńczy — Ko- deks postępowania cywilnego — Prawo prywatne międzynarodowe — Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ...

Cena w prawoo.pl:
35.11 zł
39.9 zł