Teksty ustaw na 2019 rok wyd. Wolters

Polecamy książki Wyd. Wolters na 2019 rok w tym: Prawo budowlane, Konstytucja biznesu, Prawo zamówień publicznych, Prawo nieruchomości, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego. Zbiory

Seria z paragrafem


Prawo pracy zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 29/2019 | Isbn 9788381603744
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo ...

Cena w prawoo.pl:
54.99 zł
69 zł


Kodeks postępowania cywilnego

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285346
Stan prawny: 17 stycznia 2018 r.– zawiera zmiany wchodzące w życie 3.04.2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 5) oraz 30.04.2018 r. (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2491) – oznaczono podwójnym stanem prawnym. Publikacja zawiera: Kodeks pos ...

Cena w prawoo.pl:
38.58 zł
45 zł


Prawo karne Przepisy 2018

Krzyżanowski Lech
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365721716
Przepisy 2018. Prawo karne. Obszerny, ale jednocześnie wygodny w użyciu zbiór przepisów prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Najnowszy stan prawny uwzględniający reformę postępowania karnego, wynikająca z nowej ustawy o Są ...

Cena w prawoo.pl:
34.20 zł
39.9 zł


Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Pakiet

Edycja Sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325542504
W skład pakietu wchodzą:- Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne- Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo ...

Cena w prawoo.pl:
228.95 zł
269 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 32/2018 | Isbn 9788381600439
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i o ...

Cena w prawoo.pl:
54.99 zł
69 zł


Kodeks postępowania cywilnego

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381600514
Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Cena w prawoo.pl:
15.34 zł
17.9 zł


Kodeks karny wykonawczy Twoje Prawo

Twoje Prawo, Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 30/2018 | Isbn 9788381288415
Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...

Cena w prawoo.pl:
14.39 zł
14.9 zł


Kodeks cywilny

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381600460
Stan prawny na: 10.08.2018 r. W 7. wydaniu przepisów uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, - z 5 lipca 2018 r. o zarządzie ...

Cena w prawoo.pl:
13.72 zł
16 zł


Prawo karne Zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 52/2018 | Isbn 9788381248853
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podm ...

Cena w prawoo.pl:
54.99 zł
69 zł


Kodeks karny

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381600446
Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, - z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niek ...