Teksty ustaw na 2018 rok wyd. Wolters

Polecamy książki Wyd. Wolters na 2018 rok w tym: Prawo budowlane, Konstytucja biznesu, Prawo zamówień publicznych, Prawo nieruchomości, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego. Zbiory

Seria z paragrafem


Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381288293
Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ...

Cena w prawoo.pl:
48.87 zł
65 zł


Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 26/2018 | Isbn 9788381288279
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Stan prawny 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje następujące zmi ...

Cena w prawoo.pl:
48.87 zł
65 zł


Kodeks karny skarbowy

Kaszok Agnieszka
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie /2018 | Isbn 9788366026322
Kodeks karny skarbowy broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz skorowidz przedmiotowy KKS. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie z ...

Cena w prawoo.pl:
13.98 zł
14.9 zł


Zbiór cywilny Plus 2018


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 11/2018 | Isbn 9788381246705
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań ...

Cena w prawoo.pl:
56.15 zł
79 zł


Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285315
Publikacja zawiera:Kodeks postępowania administracyjnegoUstrój sądów administracyjnychPostępowanie egzekucyjne w administracjiPostępowanie przed sądami administracyjnymiSamorządowe kolegia odwoławczeTr ...

Cena w prawoo.pl:
34.99 zł
39 zł


Zbiór karny PLUS 2018

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 11/2018 | Isbn 9788381246682
Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 11) KODEKS KARNY - od 19 stycznia 2018 r. – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 20) - od 1 marca 2018 r. – ustawa ...

Cena w prawoo.pl:
61.62 zł
79 zł


Prawo handlowe Zbiór przepisów

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 29/2018 | Isbn 9788381243438
Stan prawny na 16 lutego 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 24 sierpnia 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia j ...

Cena w prawoo.pl:
49.12 zł
69 zł


Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285353
Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawier ...

Cena w prawoo.pl:
33.27 zł
45 zł


Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381245838
Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek hand ...

Cena w prawoo.pl:
38.22 zł
49 zł


Konstytucja 3 Maja 1791

Magierski Andrzej, Kowecki Jerzy
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788301178253
Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z nią wybranych ustaw Sejmu Wielkiego, a także statutu Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - pierwszego w Polsce nowoczesnego stronnictwa politycznego. ...

Cena w prawoo.pl:
35.58 zł
39 zł