Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wzory pism i decyzji z suplementem elektronicznym

 

157.5 zł 117.59 Bestseller

Autor: Zofia Wojdylak Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046769
Wydanie: 1/2019 Stron: 110


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247), zmieniły się zasady postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym tego podatku. Dodano kolejne, nowe kryterium zwrotu podatku akcyzowego, tj. kryterium z tytułu posiadania tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła w gospodarstwie producenta rolnego.
To kryterium oraz zmienione wysokości przeliczników, według których organy gmin będą zwracały należności producentom rolnym, spowodowały potrzebę opracowania wzorców dokumentów, jako pomocy dla pracowników, którym powierzono obowiązki w zakresie postępowań administracyjnych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego oraz postępowaniami w zakresie odzyskania należności nienależnie lub nadmiernie wypłaconych. Publikacja zawiera komplet wzorcowej dokumentacji – wniosków, postanowień, decyzji i innych pism związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Czytelnik dowie się z niej m.in.:
jakie oświadczenia powinien złożyć producent rolny;
jak wydać decyzję o zwrocie pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku;
jakie elementy po 1 stycznia 2019 r. powinna zawierać decyzja zwrotowa;
jak skonstruować oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
jak poprawnie powinna wyglądać karta usługi administracyjnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.