Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz Dolnicki

Komentarze do ustawy o samorządzie gminnym uwzględniają rewolucyjne zmiany ustrojowe, zawierają wykładnię wszystkich artykułów ustawy obowiązujące od 2020 roku. Przedstawiają ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin.

Komentarze

zostały wzbogacone wieloma praktycznymi przykładami, wzorami pism i formularzy
Samorząd terytorialny Dolnicki

Bogdan Dolnicki, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2019 | Isbn 9788381609814
Książka o samorządzie terytorialnym przeznaczona jest dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, a także dla pracowników samorządowych. Dodatkowo w obecnym, szóstym wydaniu podręcznika uwzględniono aktualne zagadnienia doty ...

Cena w prawoo.pl:
54.99 zł
69 zł


Raport o stanie gminy, powiatu, województwa

Marta Bokiej Karciarz, Mateusz Karciarz, Poradniki LEX
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381606684
Poradnik stanowi kompleksową analizę nowej instytucji prawa samorządowego jaką jest raport o stanie gminy, powiatu oraz województwa, wprowadzonej przepisami ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby ...

Cena w prawoo.pl:
88.52 zł
119 zł


Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

Grażyna Cern
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381605915
Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Publikacja omawia problematykę prowadzenia działalności gorspodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz gospodarowania i zarządzania mieniem komunalnym. W ...

Cena w prawoo.pl:
125.99 zł
169 zł


Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz

Komentarze Becka, Paweł Drembkowski, Piotr Chlebowicz, Kamil Stefan Kasina, Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581127
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.). Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany, m.in. wprowadzone ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o f ...

Cena w prawoo.pl:
151.41 zł
179 zł


Pragmatyka komunikacji urząd Obywatel

Kowalczyk Joanna
Wydawnictwo: Libron
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365705358
Joanna Kowalczyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, administratywistka. Rozprawę doktorską napisała na temat rosyjskojęzycznego dyskursu administracyjnego. Autorka publikacji dotyczących komunikowania w oficjalnej s ...


Administracja publiczna Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO

Danuta Plecka, Ewa Ganowicz, Patrycja Rutkowska
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380196940
[] wzajemne relacje między NGO a administracją publiczną należą do podstawowych warunków powodzenia podejmowanych przez nie działań. Uwaga ta dotyczy nie tylko formalnoprawnych aspektów, ale także konkretnych działań. Przy czym warto ...


Historia administracji i myśli administracyjnej

Malec Jerzy, Malec Dorota
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788323317753
Podręcznik adresowany jest w głównej mierze do studentów prawa oraz licencjackich i magisterskich studiów administracyjnych. Przydatny może być także dla praktyków, pozwala bowiem lepiej zrozumieć istniejące współcześnie instytucje ...


Samorząd XXI wieku

Kachniarz Marian, Raczy Robert
Wydawnictwo: Siedmioróg
Wydanie /2018 | Isbn 9788366116702
Samorząd lokalny w Polsce wart jest rzeczowych debat i rozważnych reakcji w celu mądrego jego doskonalenia. Książka jest próbą podjęcia takiej analizy, w której uwzględniono skomplikowaną i wielowątkową jego naturę oraz połączono ...

Cena w prawoo.pl:
32.77 zł
39.9 zł


Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym

Kalisiak Mędelska Magdalena, A. Nowak Paweł, Król Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380888913
Oswajanie cyfrowej rzeczywistości XXI wieku nie jest łatwe. Oczekiwania obywateli i przedsiębiorców w zakresie szybkości i łatwości dostępu do istotnych informacji wciąż stanowią problem mentalny i organizacyjny dla administracji publ ...

Cena w prawoo.pl:
32.97 zł
34.9 zł


Jacek Wojciechowicz Kulisy warszawskiego ratusza

Wojciechowicz Jacek, Rigamonti Magdalena
Wydawnictwo: Od deski do deski
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365157799
Wywiad znanej dziennikarki Magdaleny Rigamonti z Jackiem Wojciechowiczem, który przez 10 lat od początku kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz był wiceprezydentem Warszawy. Wojciechowicz odpowiedzialny był m.in. za architekturę i zagospodarowani ...

Cena w prawoo.pl:
26.29 zł
32 zł