Jerzy Bieluk - Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus) Komentarz praktyczny z orzecznictwem


klauzula rebus sic stantibus

Wydanie 1/2020 | Isbn 9788375451306 | Autor: Jerzy Bieluk,
Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus). Komentarz praktyczny to nowość na rynku wydawniczym, która w niezwykle jasny i praktyczny sposób rozwiąże problemy, jakie wiąże ze sobą nadzwyczajna zmiana stosunków społecznych, której istotność w najbliższym czasie będzie wzrastać z powod


Umowa o roboty budowlane

Wydanie 2/2020 | Isbn 9788381984072 | Autor: Jerzy Bieluk,
Komentarz ze wzorami pisma stanowi szczegółowe omówienie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym, dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) oraz przepisów Prawa zamówień publicznych, zarówno ustawy z 2004 r., jak i uchwalonej w 2019 r., której przepisy wejdą w życie 1.1.2021 r. Komentarz uwzględnia przepisy przejściowe,


Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych

Wydanie 1/2020 | Isbn 9788381985680 | Autor: Jerzy Bieluk,
Pozycja ta stanowi obszerny, a zarazem praktyczny komentarz do najistotniejszych przepisów prawnych regulujących wspomniany problem. Wzbogacona o najnowsze, oraz najbardziej istotne dla tej materii orzecznictwo, a także liczne przykłady klauzul umownych, stanowi praktyczne opracowanie, które będzie przydatne zarówno dla praktyków, jak i teo


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788325589561 | Autor: Jerzy Bieluk,
Komentarz o kształtowaniu ustroju rolnego skierowany jest do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, osób zajmujących się prawem spadkowym oraz podziałem nieruchomości, do zarządów i pracowników spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ustawa przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie g


Kodeks cywilny Komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381281812 | Autor: Jerzy Bieluk,
Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy po