Mieczysława Cellary - Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny


Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381588119 | Autor: Mieczysława Cellary,
Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w jednostkach pomocy społecznej, z uwzględnienie


Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381980265 | Autor: Mieczysława Cellary,
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w publicznych jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w tych jednostkach, np. gospodarka żywieniowa (dokumentacja, uzgodnienia z intendentem, księgowania, kontrola, kalkulacja kosztów, przychody z tego tytułu a wy


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189 | Autor: Mieczysława Cellary,
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia


Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Wydanie 1/2020 | Isbn 9788381983242 | Autor: Mieczysława Cellary,
Praktyczny poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych opatrzony licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań. Stan prawny opracowania: styczeń 2020 r. W naszej książce znajdą Państwo: Szczegółowe zasady sporządzania nowej wersji


Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 9/2020 | Isbn 9788381983235 | Autor: Mieczysława Cellary,
W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. były sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". Od czasu wejścia w życie tego nowego rozporządzenia pojawiły się już dwie no