Robert Barański - Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck


Vademecum dyrektora instytucji kultury

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381981927 | Autor: Robert Barański,
Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 2019 r. oraz nowe zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na ka


Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381589420 | Autor: Robert Barański,
W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły instytucje kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według P


FUNDACJE I STOWARZYSZENIA FUNKCJONOWANIE I OPODATKOWANIE

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788378046844 | Autor: Robert Barański,
Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł: poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłyc


Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325566992 | Autor: Robert Barański,
Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków n


Ochrona środowiska w firmie Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788326970122 | Autor: Robert Barański,
Publikacja, dzięki której prowadzący działalność dowie się, jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska powinien spełnić. To skondensowany poradnik, który zawiera kompleksowe informacje teoretyczne i praktyczne, na temat realizowania wymogów ochrony środowiska w ramach obowiązujących przepisów. Książka pt. "Ochrona środowiska w