Vademecum specjalisty - Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej + płyta CD funkcjonowanie i zarządzanie DPS


Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Wydanie 1/2020 | Isbn 9788381588171 | Autor: Vademecum specjalisty,
Książka skupia się na osobie dyrektora DPS, jego kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialności w tym finansowej. Kolejne kwestie opisane w Vademecum to sprawy związane z pobytem osoby umieszczonej w placówce. Wiele miejsca poświęcono relacji DPS z innymi podmiotami a zwłaszcza z urzędem gminy czy ośrodkiem pomocy społecznej a także


Vademecum dyrektora instytucji kultury

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381981927 | Autor: Vademecum specjalisty,
Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 2019 r. oraz nowe zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na ka


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189 | Autor: Vademecum specjalisty,
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia


Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325569266 | Autor: Vademecum specjalisty,
Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową. Przedstawione w książce opinie specjalistów z zakresu prawa oświatowego odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia jednostki oświatowe. Należy tu wymienić: -


Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381589796 | Autor: Vademecum specjalisty,
Książka omawia zadania i kompetencje kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Pozostałe zadania kierownika urzędu stanu cywilnego wyznaczają, m.in.:- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (