Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

 

129 zł 109.41

Autor: Barbara Sajnaj, Michał Borowski, Roman Namysłowski, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325588861
Wydanie: 1/2017 Stron: 240


Inne działy: Finanse publiczne 2020, Ordynacja podatkowa 2020, Ustawa o rachunkowości 2020, Leksykon VAT 2020,Wysyłka

Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyjne, ale faktura będzie wystawiana na gminę, powiat lub województwo. Od obowiązku centralizacji VAT będą zwolnione samorządowe jednostki posiadające osobowość prawną tj. instytucje kultury, ZOZ-y.
Książka centralizacja VAT przedstawia także obszerny przykład zasad ewidencji księgowej podatku od towarów i usług (VAT) w JST (gminie), w której wdrożono centralny sposób rozliczania tego podatku.
Centralizacja VAT wpływa na szereg czynności mających miejsce w jednostce takich jak:
- ewidencja księgowa,
- obieg dokumentów w jednostce,
- numeracje dokumentacji,
- zawarte wcześniej różnego rodzaju umowy,
- przygotowywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Centralizacja VAT wywołuje w związku z tym szereg poważnych obaw i pytań:
- Jak zaprojektować właściwy sposób obiegu dokumentów w jednostce samorządu jak i jednostkach podległych?
- Jak stworzyć odpowiedni dla swojej jednostki sposób tworzenia skonsolidowanych deklaracji VAT?
- Co zrobić, gdy jednostki podległe korzystają z odmiennych programów kadrowo-księgowych i przekazywane dane będą w różnych układach sprawozdawczych?
- Co robić gdy podległe jednostki do tej pory nie były podatnikami VAT?
- W jaki sposób Centrum Usług Wspólnych może być pomocne w wdrożeniu centralizacji VAT?
- Jak stworzyć zasady numeracji faktur (także faktur zakupowych) - spójne na poziomie całej jednostki samorządu terytorialnego?
- Czy jednostki organizacyjne gminy tracą swój NIP?
- Jakie są konsekwencje centralizacji VAT dla zawartych umów cywilnoprawnych, a także na gruncie podatków PIT oraz CIT?
- Jak centralizacja VAT wpływa na obowiązek generowania i przesyłania jednolitego pliku kontrolnego (JPK)?
- Jednostka powinna wdrożyć wiele procedur, zarządzeń, instrukcji.

Wszystkie wątpliwości i stosowne procedury zostaną pokazane w niniejszej publikacji jak np.:
- Schemat obiegu cząstkowych i skonsolidowanych deklaracji VAT (w zależności od obranego wariantu)
- Instrukcje rozliczania VAT w jednostkach organizacyjnych.