Prawo upadłościowe restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman - przykłady postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i sytuacje uprawniające do skorzystania z ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, organy postępowania, uczestnicy postępowania, istota układu – skutki zawarcia, zatwierdzenie, zmiany i uchylenie, pomoc publiczna, przykłady postępowań restrukturyzacyjnych z wzorami dokumentów


Prawo pomocy publicznej

Piotr Zimmerman
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2020 | Isbn 9788373349155
Komentarz jako pierwszy na rynku szczegółowo omawia ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Druk sejmowy Nr 300), będącą odpowiedzią ustawodawcy na skutki gospodarcze epidemii Covid-1 ...

Zapowiedź książki Prawo pomocy publicznej

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Piotr Zimmerman, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2019 | Isbn 9788381980388
Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodze ...

Cena w prawoo.pl:
249.81 zł
299 zł


Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw

Rafał Adamus, Maciej Geromin, Bartosz Groele, Zbigniew Miczek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381586184
W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.0" w tym wydaniu dobór referatów ma na celu zaprezentowanie szerokiego i różnorodnego spektrum problemów z zakresu teorii i praktyki prawa restru ...

Cena w prawoo.pl:
126.21 zł
149 zł


Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw

Krzysztof Czerkas, Barbara Teisseyre, prawo gospodarcze, podatki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378043263
Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej „Economicus” na najlepszą książkę sezonu 2016/2017 w kategorii: Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowyAutorami publikacji o nowym prawie restrukturyzacyjnym i zmianach w prawie upadłośc ...

Cena w prawoo.pl:
133.30 zł
178.5 zł


Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Gurgul Stanisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 12/2020 | Isbn 9788381985840
Komentarz do ustawy Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) zawiera kompleksowe omówienie wszystkich przepisów ww. ustaw wraz z n ...

Zapowiedź książki Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wierzytelności w firmie

Poradnik Gazety Prawnej 2019
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788378040156
Podmioty gospodarcze prowadząc działalność wstępują w róże zobowiązania umowne w wyniku czego powstają wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W niektórych przypadkach wierzytelności te mogą stać się sporne, trud ...

Cena w prawoo.pl:
37.94 zł
39 zł


Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Jarosław Mika, Podatki w praktyce, Beata Rawa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381589635
Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukt ...

Cena w prawoo.pl:
146.99 zł
169 zł


Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa

Michał Kuźnik, Aleksander Witosz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289023
Celem pozycji jest przedstawienie nowych rozwiązań legislacyjnych Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego , poruszając problematykę restrukturyzacji, sanacji, naprawy finansowej przedsiębiorstwa, jak i zaprezentowanie niezwy ...

Cena w prawoo.pl:
143.01 zł
169 zł


Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne

Anna Hrycaj, Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381601474
Książka z prawa restrukturyzacyjnego stanowi kompleksowe opracowanie problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W książ ...

Cena w prawoo.pl:
117.91 zł
159 zł


Restrukturyzacja i upadłość Zagadnienia praktyczne

Rafał Burda, Grzegorz Godlewski, Mariusz Hyla, Wojciech Kalinowski, Marta Krukowska,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600347
Celem książki o restrukturyzacji i upadłości jest przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi, jakie pojawiają się na styku z innymi dziedzinam ...

Cena w prawoo.pl:
78.74 zł
99 zł