Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz

Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym

 

189 zł 141.02

Autor: Magdalena Ługiewicz,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043416
Wydanie: 1/2017 Stron: 238


Inne działy: Finanse publiczne 2020, Ordynacja podatkowa 2020, Ustawa o rachunkowości 2020, Leksykon VAT 2020,Wysyłka

Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczenia „Za życiem”, wraz z wzorami dokumentów.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) oraz ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (DzU. z 2016 r. poz. 1860) jako organ właściwy w przyznawaniu świadczeń wskazują wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a w niektórych sytuacjach także marszałka województwa. W praktyce jednak przyznawanie świadczeń przewidzianych tymi ustawami należy do zadań ośrodków pomocy społecznej – gminnych oraz regionalnych.
W komentarzu m.in.:

- charakterystyka świadczeń rodzinnych, dodatków, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia „Za życiem”,
- omówienie przepisów proceduralnych,
- wyjaśnienie budzącej wiele wątpliwości zasady „złotówka za złotówkę”,
- przedstawienie instytucji koordynacji świadczeń,
- szereg praktycznych przykładów,
- liczne orzecznictwo sądowe,
- kilkadziesiąt wzorów dokumentów: decyzji, notatek, wezwań, niezbędnych na każdym etapie postępowania.


Komentarz kierowany jest przede wszystkim do pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy w codziennej pracy zajmują się przyznawaniem świadczeń, a także do prawników reprezentujących klientów ośrodków pomocy społecznej.
Integralną częścią komentarza jest suplement elektroniczny ze wszystkimi wzorami dokumentów w wersji edytowalnej (format MS Word) oraz tekstami ustaw: ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w komentarzu.