Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck

Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck

 

159 zł 134.61

Autor: Robert Barański, Andrzela Gawrońska Baran, Anna Drabarczyk, Maciej Gnela, Dominika Hołuj, Kamila Kędzierska, Ludmiła Lipiec Warzecha, Sławomir Liżewski, Malgorzata Mędrala, Ambroży Mituś, Ewa Ostapowicz, Vademecum specjalisty,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381981927
Wydanie: 2/2019 Stron: 754


Inne działy: Finanse publiczne 2020, Ordynacja podatkowa 2020, Ustawa o rachunkowości 2020, Leksykon VAT 2020,Wysyłka

Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 2019 r. oraz nowe zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
Z tych zmian Czytelnik dowie się o szczegółach powoływania dyrektora danej instytucji kultury oraz zadaniach komisji konkursowej i zakresie jej obsługi przez organizatora konkursu. Wprowadzono ograniczenie zakresu podmiotowego regulacji dotyczących sformalizowanych procedur wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury do tych, dla których konkurs jest obligatoryjny. Zgodnie z ustawą z udziału w pracach komisji konkursowej wyłączone zostaną osoby, których udział mógłby spowodować naruszenie zasady bezstronności i konflikt interesów członków komisji. Zmiana przewiduje, że jeżeli w ofercie zawierającej wszystkie informacje i dokumenty określone w ogłoszeniu komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki, np. dotyczące braku podpisu, braku oznaczenia stron dokumentów, wyznacza termin na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków.
Dodatkowo w Vademecum dodano nowe zakresy tematyczne takiej jak: dokumentacja ochrony budynku, zabezpieczenie zbiorów, pełnomocnictwa stosowane w IK, umowy o odpowiedzialności materialnej, ochrony danych osobowych a także z zarządzanie instytucją oraz wiele innych.