Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

 

99 zł 75.96 Bestseller

Autor: Studia Prawnicze, Jan Widacki, Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287975
Wydanie: 4/2018 Stron: 504


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa.
W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:
- oględzin,
- ujawniania, zabezpieczania i identyfikacji śladów,
- metodologii śledztwa,
- czynności operacyjno-rozpoznawczych,
- a także przedstawiono nowe metody identyfikacji.

Książka uwzględnia rozwój dyscypliny i zmiany w przepisach prawnych.

Podręcznik jest poprawioną i uzupełnioną wersją podręcznika z roku 2012. Od swych poprzedników różni się systematyką materiału, uwzględnia rozwój dyscypliny i zmiany w przepisach prawnych.
Podręcznik Kryminalistyka przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa. Mamy jednak nadzieję, że będzie on także przydatny dla prawników praktyków: sędziów specjalizujących się w sprawach karnych, prokuratorów, adwokatów, oficerów policji i innych formacji ochrony porządku i bezpieczeństwa, a także ochrony granic. Staraliśmy się ukazać w nim aktualny stan wiedzy, co więcej, zaprezentować jedynie wiedzę pewną. Opisano więc przede wszystkim metody rutynowe. Informacje o nowościach i metodach będących w trakcie prób i doświadczeń umieszczono głównie w blokach rozszerzających, wydrukowanych mniejszą czcionką.