Nowości prawnicze w księgarni prawoo.pl

Najbardziej popularne produkty

Nowości prawnicze dla prawników

2017-12-12
Polskie prawo podatkowe Olesińska

Książka zawiera charakterystykę podstawowych instytucji polskiego systemu podatkowego. W części 1 omówiono regulacje materialnoprawne zawarte w Ordynacji podatkowej. Mają one kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego systemu podatkowego, stanowiąc swego rodz

2017-12-12
Prawoznawstwo

Książka z prawoznawstwa w przystępny, prosty sposób przedstawia: Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy oraz różne podejścia do badania prawa. Pojęcie państwa i jego genezę. Rewolucję i ewolucję w dziejach państwa. Formy państwa. Zagadnienia demokracji i suwerenność państwa. Aparat państwowy

2017-12-12
Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Dzięki książce pracownicy działów finansowo-księgowych i kierownicy jednostek dowiedzą się wszystkiego o sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań. Zrozumieją nowe przepisy w zakresie sprawozdawczości i przygotują się na dodatkowe obowiązki wynikające z wprowadzonych zmian.\r\n Pub

2017-12-12
Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej. Podręcz