Nowości prawnicze w księgarni prawoo.pl

Najbardziej popularne produkty

Nowości prawnicze dla prawników

2018-05-22
Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na bogatą literat

2018-05-22
MERITUM Prawo pracy 2018

MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją \"otwartą\", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.15. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w s

2018-05-21
Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Komentarz do prawa prasowego obejmuje zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ze stosowaniem prawa prasowego. Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele trudnych rozterek praktycznych, dlatego też nacisk został położony na jasność, konkretność oraz walor utylitarny.

2018-05-21
Prawo przedsiębiorców Komentarz

W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego. Nowe przepisy wiążą się z licznymi zmianami obejmującymi kwestie te