Nowości prawnicze w księgarni prawoo.pl

Najbardziej popularne produkty

Nowości prawnicze dla prawników

2019-03-22
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz

Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporządzenia tego sprawozdania.Do końca lutego każdego roku należy sporządzić i przekazać sprawozdanie

2019-03-22
Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa finansów publicznych. Książka uwzględnia stan prawny na 1 grudnia 2016 roku. Podręcznik z prawa finansowego publicznego składa się z trzynastu rozdziałów:- 1. Zagadnienia ogólne. \r\n- 2. Regulacja prawna podstaw finansów publicznych.-

2019-03-22
Prawo handlowe Kidyba

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia

2019-03-22
Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efekty