Zapowiedzi książek, komentarzy, kodeksów z prawa, ekonomii na 2018 rok


Wynagrodzenia w oświacie

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287425
Artur Klawenek, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy c


Cena w prawoo.pl:
107.05 zł
139 zł

Zapowiedź książki Wynagrodzenia w oświacie
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246187
Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska Smółka,
Wolters Kluwer Polska
Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawani


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
Ochrona danych medycznych

Wydanie 3/2018 | Isbn
Michał Jackowski,
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ochrona danych medycznych
Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381283670
Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska Bocian, hab. Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10)


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449
Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246392
Sebastian Kowalski, Michał Błaszczyszyn, Jarosław Błaszczak, Edyta Smolarczyk, Rafał Skarul, Barbara Serafinowska, Zdzisław Kubot,
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to p


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania
Elektronizacja zamówień publicznych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247054
,
Wolters Kluwer Polska
Poradnik zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolit


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Elektronizacja zamówień publicznych
Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247078
,
Wolters Kluwer Polska
Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381287784
Gniewek Edward, Duże Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz. Drugie wydanie opisuje stan prawny na maj 2018 r., co oznacza, że omówiono w nim wszystkie dotychczasow


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281492
Mieczysława Cellary, Melania Bąk, Monika Kaczurak Kozak, Justyna Kisielewska, Bożena Rudnicka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-k


Cena w prawoo.pl:
124.01 zł
149 zł

Zapowiedź książki Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381282376
Smyczyński Tadeusz, Podręczniki Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, pr


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599863
Hołda Artur, Prawo w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Instrukcje księgowe podatkowe 2018


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285070
Maksymilian Pazdan, Edyta Figura Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Wojciech,
Wydawnictwo C.H.Beck
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki w


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz
Prawo konstytucyjne w pigułce

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286497
Gacka Asiewicz Aneta, Prawo w pigułce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo konstytucyjne w pigułce
Prawo rzeczowe Gniewek

Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381286756
Gniewek Edward, Podręczniki Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece,


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo rzeczowe Gniewek
Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599140
Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 KRO or


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285568
Okła Anuszewska Marzena, Wzory Pism Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD. Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zesta


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285629
Lidia Bagińska, Prawo Sądowe,
Wydawnictwo C.H.Beck
Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępow


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381286657
Pietrzykowski Krzysztof,
Wydawnictwo C.H.Beck
Komentarz do spółdzielni mieszkaniowych stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepi


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381286626
Krystyna Gromek, Duże Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz d


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285551
Góra Błaszczykowska Agnieszka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowan


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz