Zapowiedzi książek, komentarzy, kodeksów z prawa, ekonomii na 2018 rok


Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603508
Ewa Laskowska Litak, Ryszard Markiewicz,
Wolters Kluwer Polska
Komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publ


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo autorskie Komentarz dla praktyków
Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381605762
Marcin Borkowski, Małgorzata Breda, Mateusz Cedro, Barbara Filemonowicz, Anna Karczewska, Joanna Szlęzak Matusewicz, Radosław Żuk,
Wolters Kluwer Polska
Nowe pytania egzaminacyjne od 2019 roku. Wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja stanowi wyka


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Egzamin na doradcę podatkowego Testy
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381604475
Komentarze praktyczne, Tomasz Filipowicz, Joanna Filipowicz, Jerzy Filipowicz, Buliński Kamil, Artur Kosicki, Alicja Plucińska Filipowicz, Mateusz Stawiarz,
Wolters Kluwer Polska
Autorzy omawiają m.in. pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy, warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym oraz standardy lok


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz
Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska

Wydanie 11/2019 | Isbn 9788381601849
Alina Majchrzycka Guzowska, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego,


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Wydanie 7/2019 | Isbn 9788381583367
Teksty Ustaw Becka, Flisek Aneta,
Wydawnictwo C.H.Beck
Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Oc


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące
Prawo autorskie i prawa pokrewne

Wydanie 8/2019 | Isbn 9788381604826
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz,
Wolters Kluwer Polska
Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbior


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo autorskie i prawa pokrewne
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788378046592
Małgorzata Gach, Joanna Mizińska,
Wydawnictwo ODDK
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne (z suplementem elektroniczn


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
Uczestnicy postępowania upadłościowego

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603546
Marek Mrówczyński,
Wolters Kluwer Polska
Problematyka uczestników postępowania upadłościowego, które służy zasadniczo wspólnemu dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, zaprezentowana zosta


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Uczestnicy postępowania upadłościowego
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381604420
Kamil Czaplicki, Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor, Komentarze praktyczne,
Wolters Kluwer Polska
Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeń


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz
Ordynacja podatkowa

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381584463
Adam Mariański, Podatki w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o pod


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Ordynacja podatkowa
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381248099
Michał Kurowski,
Wolters Kluwer Polska
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
Prawo o odpadach wybrane problemy

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381602822
Joanna Dmowska, Anna Elżbieta Nieć, Maria Gracja Krzyżanowska, Karolina Kaczmarek Ociepa, Karolina Korkowska Krokos, Bartosz Rakoczy, Daniel Sobociński, Izabela Wereśniak Masri, Patrycja Zgoła, Marcin Żurowski,
Wolters Kluwer Polska
Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagosp


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo o odpadach wybrane problemy
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603690
Joanna Bodio,
Wolters Kluwer Polska
Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Pracownicze Plany Kapitałowe

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381604628
Magdalena Miąsek, Poradniki kadrowe,
Wolters Kluwer Polska
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych plana


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Pracownicze Plany Kapitałowe
Konstytucja biznesu Komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603416
Leszek Bielecki, Jan Gola, Krzysztof Horubski, Katarzyna Kokocińska, Eliza Komierzyńska Orlińska, Piotr Ruczkowski, Marek Wierzbowski, Agnieszka Żywicka, Duże Komentarze,
Wolters Kluwer Polska
Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem p


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Konstytucja biznesu Komentarz
Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603478
Mirosław Wincenciak,
Wolters Kluwer Polska
Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, książka omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przedawnienia w prawie administracyjnym.


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym
Instytucje prawa rolnego

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603027
Małgorzata Korzycka, Elżbieta Kremer, Aneta Suchoń, Paweł Wojciechowski,
Wolters Kluwer Polska
Instytucje prawa rolnego. Opracowanie przedstawia dorobek nauki prawa rolnego oraz autorską interpretację wybranych instytucji prawa rolnego.


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Instytucje prawa rolnego
Dotacje oświatowe

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381585071
Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska, Sektor publiczny w praktyce,
C.H. Beck
Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych inn


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Dotacje oświatowe
Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381286695
Wzory Pism Becka, Haak Henryk, Haak Trzuskawska Anna ,
Wydawnictwo C.H.Beck
Publikacja Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczy


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Wydanie 17/2019 | Isbn 9788381583350
Teksty Ustaw Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Książka z prawa nieruchomości zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe,


Cena w prawoo.pl:
0 zł

Zapowiedź książki Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące