Egzaminy prawnicze ministerstwa sprawiedliwości 2016

     Wydawnictwo CH Beck      Wydawnictwo Wolters Kluwer      Wydawnictwo Difin      Wydawnictwo ODDK

Darmowa dostawa od 99 zł.


Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości


- stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji oraz dla praktyków,
- składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom, dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej,
- zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administra cyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych.

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 1 Akta cywilne i karne

a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 wraz z propozycjami odpowiedzi, kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wraz z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych) wraz z wy rokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych, apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków.

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne

a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 wraz z propozycjami odpowiedzi, kazusy gospodarcze wraz z propozycjami umów, kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań, minikazusy wraz z odpowiedziami z prawa gospodarczego, kompletne akta spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków.

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 3 Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego

a w nich kazusy cywilne, kazusy karne, kazusy gospodarcze, kazusy administracyjne wraz z rozwiązaniami oraz wyjaśnieniami.

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 4 Wzory pism

w a nich wzory pism z zakresu prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przy kładowe opisy zarzuca nych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów Kodeksu karnego), wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym, wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do NSA, materiały przydatne przy sporządzaniu umów.