Nowe książki, komentarze, kodeksy - prawo, ekonomia na 2018 rok


Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381288293
Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa
Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 35/2018 | Isbn 9788381288286
Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe k


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks karny 2018 Edycja sądowa
Historia ustroju i prawa polskiego Bardach

Wydanie 6/2010 | Isbn 9788376201924
Bardach Juliusz, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak,
Wolters Kluwer Polska
Książka z historii ustroju i prawa polskiego obejmuje dzieje ustroju społeczno-pol


Cena w prawoo.pl:
59.69 zł
75 zł

Bestseller
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381288941
Zygmunt Niewiadomski, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym prz


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280495
Grzegorz Abgarowicz, Artur Prasal, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja p


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381247214
Krzysztof Eichstaedt, Dariusz Świecki, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski,
Wolters Kluwer Polska
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie spor


Cena w prawoo.pl:
307.99 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller
Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247634
Monika Augustyniak,
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań
Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381078382
Zając Agata, Mróz Teresa,
Wolters Kluwer Polska
Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanó


Cena w prawoo.pl:
69.81 zł
89 zł

Bestseller
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych praktyczny poradnik wzory dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Cena w prawoo.pl:
140.96 zł
189 zł

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285407
Stefan Jaworski, Komentarze Linia orzecznicza,
Wydawnictwo C.H.Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wsz


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian
Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286114
Barbara Namysłowska Gabrysiak,
Wydawnictwo C.H.Beck
Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki handlu ludźmi w celu wykorz


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego
Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289016
Andrzej Bielski, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych nale


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD
Organizacja wyborów samorządowych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289740
Grzegorz Gąsior, Tomasz Gąsior, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Organizacja wyborów samorządowych. Publikacja przedstawienia obowiązki jakie stoj


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Organizacja wyborów samorządowych
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381284622
Anna Hernandez Połczyńska, Zdzisław Kędzia, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz. Publika


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282246
Marzena Czarnecka, Monografie Ekonomiczne,
Wydawnictwo C.H.Beck
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Stud


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej
RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248013
Janusz Żołyński,
Wolters Kluwer Polska
Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrud


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia
Prawo wodne praktyczny przewodnik

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247016
Bartosz Rakoczy,
Wolters Kluwer Polska
Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo wodne praktyczny przewodnik
Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244558
Marek Salamonowicz,
Wolters Kluwer Polska
Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe. Z publikacji dowiesz si


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe
Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246101
Katarzyna Bilewska,
Wolters Kluwer Polska
Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej