Nowe książki, komentarze, kodeksy - prawo, ekonomia na 2018 rok


Płace od A do Z w 2018

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788362838899
Cieślak Monika,
Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych


Cena w prawoo.pl:
154.75 zł
199.5 zł

Bestseller
Kadry i płace 2019 Oddk

Wydanie 18/2019 | Isbn 9788378046691
Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta,
Wydawnictwo ODDK
Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale


Cena w prawoo.pl:
144.15 zł
199.5 zł

Bestseller
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Cena w prawoo.pl:
296.79 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo

Skarga do WSA Kazusy, przykłady, praktyczne wskazówki, orzecznictwo

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381584166
Tomasz Grossmann, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
W książce znajduje się dziewięć wzorów pism (z różnych dziedzin prawa adminis


Cena w prawoo.pl:
85.85 zł
99 zł

Samochód w działalności gospodarczej

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788378046417
Paweł Dymlang,
Wydawnictwo ODDK
W książce Samochód w działalności gospodarczej znajdziesz kompleksowe omówienie


Cena w prawoo.pl:
169.59 zł
231 zł

Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603508
Ewa Laskowska Litak, Ryszard Markiewicz,
Wolters Kluwer Polska
Komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Spr


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo autorskie Komentarz dla praktyków
Podatki

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381602419
Wojciech Gonet, Piotr Marquardt, Michał Stawiński, Biblioteka notariusza,
Wolters Kluwer Polska
Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczn


Cena w prawoo.pl:
150.51 zł
199 zł

Bestseller
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Wydanie 4/2019 | Isbn 9788381603560
Sylwia Spurek, Komentarze praktyczne,
Wolters Kluwer Polska
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania prz


Cena w prawoo.pl:
90.09 zł
119 zł

Bestseller
Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381605762
Marcin Borkowski, Małgorzata Breda, Mateusz Cedro, Barbara Filemonowicz, Anna Karczewska, Joanna Szlęzak Matusewicz, Radosław Żuk,
Wolters Kluwer Polska
Nowe pytania egzaminacyjne od 2019 roku. Wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pyta


Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Egzamin na doradcę podatkowego Testy
Ordynacja podatkowa

Wydanie 25/2019 | Isbn 9788381604574
Teksty Ustaw,
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 29.01.2019 r. W najnowszym 25. wydaniu książki uwzględniono zmiany


Cena w prawoo.pl:
16.79 zł
19.9 zł

Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381580779
Zofia Snażyk, Adam Szafrański, Podręczniki Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z za


Cena w prawoo.pl:
49.05 zł
59 zł

Bestseller
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603218
Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński, Komentarze praktyczne,
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wy


Cena w prawoo.pl:
112.35 zł
149 zł

Aplikacja notarialna egzamin 2014 Pytania odpowiedzi tabele

Wydanie 12/2019 | Isbn 9788381580946
Mariusz Stepaniuk, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Książka stworzona została w celu ułatwienia kandydatom na aplikację nota


Cena w prawoo.pl:
174.89 zł
199 zł

Bestseller
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381581608
Mieczysława Cellary, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz plan


Cena w prawoo.pl:
134.83 zł
159 zł

Bestseller
Specustawa mieszkaniowa komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381582391
Ustawy w praktyce, Aleksander Jakubowski,
Wydawnictwo C.H.Beck
Komentarz do specustawy mieszkaniowej stanowi książkowe opracowanie przepisów usta


Cena w prawoo.pl:
185.49 zł
199 zł

Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381604543
Lechosław Kazimierz Gawrecki,
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowy


Cena w prawoo.pl:
44.39 zł
49 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA ASPEKTY PRAWNE

Cena w prawoo.pl:
51.98 zł
66.15 zł

Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603379
Marcin Niemiec, Prawo w praktyce,
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności za spowodowan


Cena w prawoo.pl:
96.45 zł
129 zł

Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603096
Rafał Łukasiewicz,
Wolters Kluwer Polska
Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące si


Cena w prawoo.pl:
96.45 zł
129 zł