Prawo administracyjne Zimmermann

Prawo administracyjne Zimmermann

 

69 zł 54.99 Bestseller

Autor: Jan Zimmermann, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381245098
Wydanie: 8/2018 Stron: 592


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Postępowanie egzekucyjne, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji.
W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Czytelnicy odnajdą tu również rozważania na temat pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa.

Ósme wydanie książki Prawo administracyjne zostało wzbogacone o elementy, które w sposób graficzny przedstawiają m.in.:
- pojęcie administracji,
- układ stosunków prawnych w postępowaniach sądowym i administracyjnym,
- mechanizm i chronologię powstawania decyzji administracyjnej oraz
- sposoby utraty mocy wiążącej aktu administracyjnego.