Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz

Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz

Brak

Autor: Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380920460
Wydanie: 10/2016 Stron: 1676


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, przepisów dotyczących tzw. prestruktury (czy prewspółczynnika) sprzedaży służącej do pierwszego etapu dokonywania odliczeń częściowych.
Autor komentarza starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. W związku z tym postawił sobie za cel zacząć komentarz tam, gdzie rodzi się problem. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych przez niego w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.
Dziesiąte wydanie komentarza zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego.

Stan prawny 15 lutego 2016 roku