Kodeks Karny część szczególna Tom 3

Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Komentarz do art. 278-363

 

349 zł 262.14 Wysyłka gratis

Autor: Zoll Andrzej, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326499494
Wydanie: 4/2016 Stron: 1280


Inne działy: Postępowanie karne 2019, KPK Komentarz 2019, Prawo karne 2019, Kodeks karny wykonawczy 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości.
Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu.
Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117-277.

Tom trzeci oprócz dalszego ciągu komentarza części szczególnej, zawiera gruntownie skomentowaną część wojskową kodeksu karnego (art. 317-363). Przepisy części szczególnej kodeksu karnego stanowią podstawowy przedmiot wykładni w praktyce stosowania prawa. Wielość proponowanych w piśmiennictwie karnistycznym interpretacji oraz niejednorodność orzecznictwa sprawiają, że niniejsza próba uporządkowania koncepcji interpretacyjnych - połączona z propozycją ujednolicenia prezentowanych w piśmiennictwie i orzecznictwie stanowisk - może być pomocą i wskazówką w praktyce ich stosowania.

Komentarz do kodeksu karnego zawiera także propozycje rozwiązania tych problemów, które ujawniły się w okresie obowiązywania kodeksu karnego od 1997 r.

Stan prawny: 13 lutego 2016 rok