Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Zapowiedź książki Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Autor: Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański, Podręczniki Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288088
Wydanie: 13/2018 Stron: 450


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Podręcznik prawniczy o zobowiązaniach obejmuje tematykę uregulowana przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia.
Dwunaste wydanie książki Zobowiązania część ogólna zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzględnia zmiany w regulacji prawnej dotyczącej walutowości świadczeń pieniężnych, odsetek oraz kontroli wzorów umownych.