Prawo administracyjne Boć Jan

Prawo administracyjne Boć Jan

Brak

Autor: Boć Jan, Andrzej Chajbowicz,
Kolonia Limited - Wrocław
Isbn: 9788360631539
Wydanie: 13/2010 Stron: 533


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Postępowanie egzekucyjne, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Prawo administracyjne podręcznik,Wysyłka

Boć Jan z wyd. Kolonia Limited zawarł w książce z prawa administracyjnego poniższe pojęcia:
- Pojęcie administracji;
- Prawo administracyjne (pojęcia i budowa, cechy);
- Źródła prawa administracyjnego (prawo międzynarodowe, unii europejskiej, wewnętrzne);
- Organizacja prawna administracji (pojęcia, urzędy, administracja);
- Majątek publiczny (idea własności, regulacje prawne i formy orgzanizacji);
- Prawne formy działania administracji publicznej (akty administracyjne, umowy);
- Sfery ingerencji administracji;
- Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne;
- Kontrola prawna administracji;
- Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji (szkody i podmioty odpowiedzialne);
- Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela (prawa i obowiązki osobowe, polityczne, społeczne, gospodarcze);
- Publiczne prawa podmiotowe;
- Administracyjnoprawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.