Prawo konstytucyjne Witkowski Tnoik

Prawo konstytucyjne Witkowski Tnoik

 

79 zł 62.28 Bestseller

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień Kocała,
Wydawnictwo TNOiK
Isbn: 9788372857750
Wydanie: 1/2015 Stron: 709


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Dnia 2 kwietnia 1997 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję III RP. Wprowadzenie w życie, w całości Konstytucji trwało dłużej. Długo trzeba było czekać na uchwalenie wielu istotnych aktów wykonawczych do Konstytucji. Ostatnia zmiana ustawy zasadniczej pochodzi z 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 114, poz.946), dotyczy art. 99 i przewiduje, że "Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego". W obecnym piętnastym wydaniu podręcznika, Czytelnik otrzymuje aktualne na dzień 31 stycznia 2015 roku opracowanie, umożliwiające studiowanie prawa konstytucyjnego.
I. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego.
II. Propedeutyka wiedzy o konstytucji.
III. System organów państwowych.
IV. Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej
V. Konstytucyjnoprawny wymiar członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
VI. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.
VII. Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów.
VIII. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.
IX. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
X. Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
XI. Zgromadzenie Narodowe.
XII. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
XIII. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa.
XIV. Ustrój sądownictwa i prokuratury.
XV. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.
XVI. samorząd terytorialny.
XVII. Najwyższa Izba Kontroli.
XVIII. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.
XIX. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
XX. Finanse publiczne.
XXI. Stany nadzwyczajne.