Prawo karne Zawłocki

Prawo karne Zawłocki

Zapowiedź książki Prawo karne Zawłocki

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281508
Wydanie: 3/2018 Stron: 500


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2018, Prawo handlowe 2018, Prawo budowlane 2018, Prawo gospodarcze 2018,Wysyłka

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego.
Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci.
Podręcznik prawo karne ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których zazwyczaj dominuje hermetyczny język dogmatyki prawa karnego.
W podręczniku z prawa karnego omówiono całościowo naukę o przestępstwie i naukę o karze, z szerokim wykorzystaniem przykładów z części szczególnej Kodeksu karnego. Jednocześnie, obok tekstu wykładu zostały zawarte zadania warsztatowe.

Autorami podręcznika są prof. UW dr hab. Michał Królikowski oraz prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki. W jego przygotowaniu wykorzystali nie tylko swoją wiedzę teoretyczną i doświadczenia dydaktyczne, lecz również praktyczną wiedzę prawniczą, związaną z ich pracą w prokuraturze, adwokaturze, Sejmie RP, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

W podręczniku omówiono całościowo naukę o przestępstwie i naukę o karze, z szerokim wykorzystaniem przykładów z Części szczególnej Kodeksu karnego. Jednocześnie, obok tekstu wykładu, zwłaszcza tam, gdzie konieczne jest wsparcie, przy próbie wykorzystania pozyskiwanej wiedzy, zawarliśmy zadania warsztatowe, które można również wykorzystywać w trakcie zajęć kursowych.