Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

 

59 zł 47.29 Bestseller

Autor: Nowacki Józef, Zygmunt Tobor,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380922099
Wydanie: 5/2016 Stron: 396


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W książce scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny.
Autorzy książki Wstęp do prawoznawstwa wyjaśnili różnicę między przepisem prawnym a normą prawną, przedstawili sposoby powstawania prawa, omówili również terminy:
- obowiązywanie prawa,
- stosowanie prawa oraz argumentacja w procesie stosowania prawa,
- wykładnia prawa,
- a także wiele innych pojawiających się na każdym egzaminie ze wstępu do prawoznawstwa.

W piątym wydaniu książki o prawoznawstwie, znacznie zmienionym i poszerzonym, zaprezentowano wiele nowych zagadnień, w tym m.in.:
- socjologię prawa,
- etykę prawniczą,
- prawo Unii Europejskiej,
- dostęp do informacji prawnej.

Podręcznik Wstęp do prawoznawstwa cechuje krytyczne podejście do przedstawianych zagadnień, ich bogata dokumentacja oraz wykazywanie zależności różnych koncepcji od przyjmowanych założeń wartościujących. Do zalet pracy należą jasny i zrozumiały język, przejrzysty układ materiału oraz ilustrowanie omawianych problemów umiejętnie dobranymi przykładami. Analiza kwestii omawianych w książce została dokonana w kontekście obowiązujących przepisów prawa i praktyki orzeczniczej.