Wydawnictwo C.H.Beck
Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289078
Autor: Dominika Wetoszka, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Cena w prawoo.pl:
239.95 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Cena w prawoo.pl:
239.95 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Wydanie 7/2018 | Isbn 9788325545192
Autor: Lidia Bagińska, Marek Czarnecki, Duże Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Vademecum głównego księgowego

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Vademecum głównego księgowego

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
179 zł


Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287814
Autor: Weronika Szafrańska, Monografie Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck

Cena w prawoo.pl:
142.30 zł
169 zł


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Cena w prawoo.pl:
272.84 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks spółek handlowych Tom 2 A

Cena w prawoo.pl:
278.19 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo