Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych i ich archiwizacja

Książki o właściwym obieg dokumentów i elektronicznym dokumentowaniu przebiegu rozstrzygania i załatwiania spraw

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski, Monika Małowiecka, Ustawy w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381582162
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie tylko określa ona siatkę pojęcio ...

Cena w prawoo.pl:
129.14 zł
149 zł


Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji

Grzegorz Abgarowicz, Artur Prasal, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280495
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane głównie przez samorząd), z drugi ...

Cena w prawoo.pl:
120.74 zł
139 zł


Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz

Irena Majsterkiewicz, Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788378046516
Schemat obiegu ponad 140 dokumentów – pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych. Właściwy obieg dokumentów umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych dowodów dokumentuj ...

Cena w prawoo.pl:
98.69 zł
126 zł


Instrukcja archiwalna z komentarzem

Piotr Thiem
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788378042945
Organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są do opracowania i wdrożenia odpowiednich instrukcji określających zasady i try ...

Cena w prawoo.pl:
58.77 zł
73.5 zł


Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach

Leśkiewicz Rafał, Żeglińska Anna
Wydawnictwo: IPN
Wydanie 1/2016 | Isbn
W drugim tomie serii: Symposia Archivistica opublikowano materiały sympozjum naukowego Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach zorganizowanego w dniach 27-28 października 2014 r. w Olsztynie przez Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Mi ...


Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Regliński Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512780
Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadku materiałów archiwalnych) lub w celu jej z ...

Cena w prawoo.pl:
96.77 zł
128 zł


Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków Unijnych i innych źródeł zagranicznych

Regliński Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723232
W opracowaniu w przejrzysty sposób wyjaśnione zostały podstawowe zagadnienia związane z obiegiem i tworzeniem dokumentacji. Autor krok po kroku omawia kwestie dotyczące warunków przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji. Czy ...

Cena w prawoo.pl:
96.77 zł
128 zł


Metodyka opracowania zasobu archiwalnego

Kwiatkowska Wiesława
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788323137139
W podręczniku przedstawiono metodykę opracowania zasobu archiwalnego, odnoszącą się przede wszystkim do zespołów aktowych wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw. Opisany model opracowania ma w swoim zasadniczym kształcie charakter p ...

Cena w prawoo.pl:
34.85 zł
34 zł


Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce

Drzewiecka Elżbieta, Jabłońska Marlena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Wydanie /2017 | Isbn 9788323137122
Niniejsza publikacja została poświęcona dwóm typom archiwów bieżących: przejściowym i zbiorczym. Archiwa zbiorcze gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają dokumentację zachowującą walor użytkowy i wytworzoną przez wielu ...

Cena w prawoo.pl:
24.76 zł
26 zł


Standaryzacja opisu archiwalnego Symposia Archivistica Tom 3

Bednarek Jerzy, Perzyna Paweł
Wydawnictwo: IPN
Wydanie /2016 | Isbn 9788380980631
W trzecim tomie serii Symposia Archivistica opublikowano materiały sympozjum naukowego Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego, zorganizowanego 22–23 października 2015 r. w Olsztynie przez Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Mik ...

Cena w prawoo.pl:
19.64 zł
22 zł